مرگ یک پناهجوی عراقی هنگام اخراج از سوئد

اخراج یک پناهجو از سوئد و استفاده بیش از حد فشار فیزیکی پلیس مرزی سوئد منجر به مرگ یک پناهجو شد هفته‌گذشته یک پناهجوی عراقی هنگام اجرای حکم اخراجش در […]

خواندن مطلب →