هیئت  منصفه و دفاعیات بیل کازبی ( کمدین هالیوود) در مورد اتهامات تجاوز جنسی

جوانان امروز – خبر هالیوودی – جلسه دادگاه  بیل کازبی هنرپیشه هالیوود در مورد اتهامات تجاوز جنسی همچنان ادامه دارد ، بیل کازبی اینبار در دادگاه دفاعیات خود را در […]

Read Article →

مدونا پسر پانزده ساله اش را علی رغم میل او، با حکم دادگاه برای گذراندن تعطیلات به نیویورک برد

خبرهائی از هالیوود – گفته می شود که مدونا خواننده معروف امریکائی مدت ها بود که درگیر پس گرفتن حق دیدار پسر پانزده ساله اش از کارگردان معروف » گای […]

Read Article →