به یاد مریم میرزاخانی زنی که توانست تابوی حجاب را در رسانه های ایران بشکند

مریم میرزاخانی نابغه  ایرانی درگذشت نوشته : خاطره نورشید نویسنده ، فعال سیاسی و سردبیر گروه رسانه ای جوانان امروز سه روز از روی این خبر گذشته و من هنوز […]

Read Article →

برخوردی که در کنسولگری امریکا با من شد و متحیرم کرد – نسخه کامل

از میان نوشته های رسیده به دفتر مجله جوانان امروز نسخه کامل  با کنسولگری امریکا در استانبول تماس گرفتم تا اطلاعاتی را که در مورد پول شوئی و همینطور فعالیت […]

Read Article →