دیداری ناموفق بین مقامات ایران و احمد شهید

  تنظیم خبر : خاطره نورشید  دیدار بین نمایندگان جمهوری اسلامی ایران با احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران یکبار دیگر بدون هیچ نتیجه […]

خواندن مطلب →