زاد روز کارل لندشتاینر، کاشف گروه های خونی

امروز زاد روز کارل لندشتاینر، در ۱۴ ژوئن ۱۸۶۸ در وین دیده به جهان گشود، در سال ۱۸۹۱ مقاله‌ای دربارهٔ تأثیر رژیم غذایی در ترکیب مواد تشکیل دهنده خون منتشر […]

خواندن مطلب →