زاد روز کارل لندشتاینر، کاشف گروه های خونی

stainer

امروز زاد روز کارل لندشتاینر، در ۱۴ ژوئن ۱۸۶۸ در وین دیده به جهان گشود، در سال ۱۸۹۱ مقاله‌ای دربارهٔ تأثیر رژیم غذایی در ترکیب مواد تشکیل دهنده خون منتشر ساخت. او برای افزایش دانش خود در زمینه شیمی با آرتور هانچ در زوریخ، امیل فیشر در وورتسبورگ و اویگن بامبرگر در مونیخ کار کرد.

پس از بازگشت به وین، مطالعات خود را در بیمارستان عمومی وین از س رگرفت و در سال ۱۸۹۶ دستیار ماکس فون گروبر در مؤسسه بهداشت وین شد و در این زمان به مکانیسم ایمنی بدن علاقه‌مند شد.

تا سال ۱۹۱۹، پس از بیست سال کار بر روی آناتومی پاتولوژیکی، لندشتاینر با تعدادی از همکارانش مقاله‌های بسیاری از یافته‌های خود درزمینه سرم شناسی، باکتری شناسی، ویروس‌شناسی و ایمنی شناسی منتشر کرده بودند. او در این ضمن حقایق جدیدی در مورد ایمنی شناسی سیفیلیس کشف کرد. در سال ۱۹۰۹، او گروهای خونی را در چهار گروه A، B، AB و O طبقه‌بندی کرد. لندشتاینر پیش از این، در ۱۹۰۱-۱۹۰۳، ادعا کرد که ویژگی‌های گروه‌های خونی ارثی هستند.

در نیویورک با همکاری با لوین، کار بیشتر بر روی گروه‌های خونی انجام داد که منجر به کشف عامل RH در خون شد. لندشتاینر عمر خود را، صرف بررسی گروه‌های خونی و آنتی ژن، آنتی بادی و سایر عوامل ایمونولوژیک خون کرد[۲] و در سال ۱۹۳۹ استاد ممتاز بازنشسته در انستیتو راکفلر شد.

وی در ۲۶ ژوئن ۱۹۴۳ در نیویورک دیده از جهان فرو بست، تحقیقات و کشفیات این زیست‌شناس اتریشی و برنده جایزه نوبل فیزیولوژی و پزشکی در سال ۱۹۳۰ باعث شد تا پس از کشف گروه های خونی انتقال خون از یک فرد به فرد دیگر تلفات کمتری داشته باشد و همینطور ایمنی انتقال خون یا اجزای خون افزایش یافته یابد.