حسین شریعتمداری در تکاپو برای زدودن رد پاهای خود از ماجرای راندخواری ها ی زنجانی

سردبیر ، نویسنده و تحلیل گر سیاسی : خاطره نورشید   روزنامه کیهان که از اشاره «انتخاب» به تبدیل شدن این رسانه به حیاط خلوت بابک زنجانی بشدت عصبی شده […]

خواندن مطلب →