پلیس ترکیه میلیون ها دلار پول از وابستگان حزب عدالت و توسعه اردوغان کشف و ضبط کرد

یلیس ترکیه صبح روز سه شنبه هیجده تن از جمله چند بازرگان مشهور را بازداشت کرد  و همچنین »  دفتر بانک خلق » در آنکارا نیز مورد بازرسی پلیس قرار […]

خواندن مطلب →