چهارمین سالگرد درگذشت آیت ا..منتظری تحت تدابیر شدید امنیتی

چهارمین سالروزدر گذشت  آیت الله حسینعلی منتظری فردا تحت تدابیر شدید امنیتی در نجف آباد برگزار خواهد شد. آیت الله  حسینعلی منتظری پس از نطقی در که منجر به حصر […]

خواندن مطلب →