معامله قرنی که با شکست روبرو شد

تهیه و تنظیم خبر – خاطره نورشید صفحه خبری جوانان امروز – یکبار دیگر تلاش های صلح دوستانه امریکا برای ایجاد صلح و ثبات در فلسطین با شکست روبرو شد- چرا […]

خواندن مطلب →