دستگیری بیش از چهل تن در رابطه با کشتار کلوپ شبانه رینا در استانبول

بخش خبری جوانان امروز – به گزارش خبرگزاری دولتی ترکیه- آناتولی  ، پلیس ترکیه روز پنجشنبه  در پی حملاتی به یک مجتمع مسکونی درمنطقه » سیلیوری » و همچنین حومه […]

خواندن مطلب →

ادعای ترکیه مبنی برپیوستن یکصدهزار تروریست با گذرنامه ی جعلی ترکیه به داعش

یک روزنامه ترکیه ای مدعی است که طبق گزارشات پلیس ترکیه مدارکی  بدست آمده که به اثبات می رساند ، تا کنون بیش از 100 هزار گذرنامه در دفتری متعلق […]

خواندن مطلب →