چلسی کلینتون دختر بیل کلینتون نیست و حاصل رابطه کوتاه هیلری با » وبستر هابل » است

نوشته : خاطره نورشید زمانیکه بیل کلینتون رئیس جمهور سابق امریکا با منشی دفترش ( مونیکا لوئینسکی ) رابطه داشت و این خبر رسانه ای شد، هیلری کلینتون با توجه […]

خواندن مطلب →