لینکدین اپلیکیشن» وویاژ» با ظاهری جدید به‌نام » آیوس» عرضه کرد.

آیا شما با لینکدین کار می کنید ؟ اگرکه  از کاربران لینکدین هستید، قطعا برای شما هم پیش‌آمده است که گاهی در محیط اپلیکیشن لینکدین دچار سردرگمی شده باشید. محیط […]

خواندن مطلب →