اف بی آی : هیچ مدارکی برای متهم کردن هیلری کلینتون موجود نیست

بخش خبری جوانان امروز  یک زدو بند و ماست مالی کردن سیاسی که به نفع کلینتون تمام شد درست زمانیکه مخالفین هیلری کلینتون سعی در این داشتند که با استفاده […]

خواندن مطلب →