گزارش ازمجسمه ای در میدان مادر ایلام

بانو منیژه سید حسین زاده  گزارشگر جوانان امروز – ایلام :  هومن حافظی  مدتی پیش بود که زمزمه هایی در رابطه با نصب تندیس زنده یاد بانو منیژه سید حسین […]

خواندن مطلب →