مصاحبه اختصاصی

مصاحبه اختصاصی  خاطره نورشید  سردبیر مجله » جوانان امروز » با سهراب خواننده نسل جوان سهراب خواننده ای بسیار خوش صدا که در” رستوران کلاب شاه عباس» بطور منظم پنجشنبه […]

خواندن مطلب →