چرا دولت آقای روحانی اقدامی برای انتقال پیکر » ساناز نظامی » به ایران ننموده است

  مملکت صاحب ندارد و مردم هم در تکاپو هستند که خود به تنهائی مشکلاتشان را حل کنند ، دختری  توسط همسر روان پریشش به قتل می رسد ، خانواده […]

خواندن مطلب →