مصاحبه اختصاصی خاطره نورشید با هنرمند محبوب خانم شهناز تهرانی

بخش دوم مصاحبه اختصاصی جوانان امروز با شهناز تهرانی  با شهناز تهرانی پای صحبت نشستیم ، با او سفری کردیم از دیروز تا امروز . آنچه بود و نبود از […]

خواندن مطلب →

مصاحبه اختصاصی با شهناز تهرانی از دیروز تا امروز در جوانان امروز

بخش اول مصاحبه اختصاصی جوانان امروز با هنرمند ارزنده کشورمان شهناز تهرانی  چندی پیش این فرصت مغتنم برای مجله اینترنتی ما پیش آمد تا بتوانیم با خانم شهناز تهرانی گپی […]

خواندن مطلب →