اعتراض ایران به ترکیه در مورد توقف سوخت رسانی به هواپیماهای ایرانی

صفحه خبری جوانان امروز –  در پی گزارشات توقف سوخت رسانی به هواپیماهای ایرانی که موجب تاخیر در پروازهای یک خطوط هوائی ایران ایجاد کرده دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی گفت: سازمان […]

خواندن مطلب →