رهبر حزب جمهوریخواه ترکیه بر علیه دولت اردوغان به مراجع حقوق بشری طرح دعوی کرد

  رهبر اپوزیسیون ترکیه روز سه شنبه   شکایتی را به سازمان حقوق بشر مبنی بر رسیدگی به جریان رای گیری درماه آوریل که قدرت مطلق را رجب طیب اردوغان به […]

Read Article →

دو سفیر پیشین آمریکا در طی مقاله ای در»واشنگتن پست «از رجب طیب اردوغان خواستند از قدرت کنارگیری کند

روزهای سیاه در انتظار ترکیه است بخش خبری جوانان امروز– اینروزها رجب طیب اردوغان بشدت تحت فشار است و به نظر میرسد که حتی اربابان اش از او می خواهند که […]

Read Article →