مامور سازمان اطلاعات جمهوری اسلامی ایران که سرگرمی اش فریب دادن زنان شوهر دار ..

مقدمه : این نامه ( مقاله)  به تحریریه جوانان امروز ارسال شده است و من فکر کردم شاید بد نباشد تا خوانندگان ما هم این  مطلب را خوانده و نظرشان […]

خواندن مطلب →