روز گرامیداشت زنان در ایران باستان

نویسنده : کاوه ایرانی  اگر  امروز  ايران  بر  سر پاست، اگر  امروز  در  ايران  هنوز به زبان پارسی می گويند، می سرايند، می نويسند و فرهنگش به سراسر جهان تاثير […]

خواندن مطلب →

از سرسره فتحعلیشاه تا تکیه دولت؛ آیا هنر در دوران قاجار رشد نکرد؟

از سرسره فتحعلیشاه تا تکیه دولت؛ آیا هنر در دوران قاجار رشد نکرد؟  ناصرالدین جوان، اثر میرزا ابوالحسن غفاری ، معروف به صنیع الملک عموی کمال الملک تنظیم از : […]

خواندن مطلب →