انتقاد شدید الحن از روزنامه » رویش ملت » به دلیل انتخاب تیتر نامناسب

سرتیپ همدانی در سوریه کشته شد تیتر خبری که برای سردبیر روزنامه»رویش ملت » دردسر ساز شد نوش آبادی سخنگوی وزارت ارشادگفت: این رفتار سخیف » روزنامه رویش ملت » […]

خواندن مطلب →