احتمال کنسل شدن سفر جرمی هانت وزیر امور خارجه بریتانیا به ایران

صفحه خبری جوانان امروز – در روزهای اخیر گزارشی از سوی رسانه های دولتی ایران خبرهائی مبنی بر سفر وزیر امور خارجه بریتانیا ( روز دوشنبه بیست و هشتم آبان […]

خواندن مطلب →