شب بیادماندنی با شهناز تهرانی و بمب رقص و آوراز از لوس آنجلس

کنسرت شهناز تهرانی و اسکندر حجتی( حجی) و هنرمند جوان ایمان با هنرنمائی رانی عمرانی دی جی معروف .  پای صحبت خانم تهرانی نشستیم برای برنامه ای که روز شنبه25 […]

خواندن مطلب →