از گلوله خوردن لنین در سی ام آگوست 1918 تا فروپاشی حزب کمونیست در 29 آگوست 1991

اظهارات یک زن سوسیالیست انقلابی که به لنین سه گلوله شلیک کرد ، این زن لنین را انحصار گر ، سرکوبگر و قاتل ناسیونالیسم روسیه می دانست  سی  ام آگوست […]

خواندن مطلب →

از سرسره فتحعلیشاه تا تکیه دولت؛ آیا هنر در دوران قاجار رشد نکرد؟

از سرسره فتحعلیشاه تا تکیه دولت؛ آیا هنر در دوران قاجار رشد نکرد؟  ناصرالدین جوان، اثر میرزا ابوالحسن غفاری ، معروف به صنیع الملک عموی کمال الملک تنظیم از : […]

خواندن مطلب →