آیا عبدالحکیم دخار، تروریستی که در پاریس وحشت آفرید، به ایران سفر کرده است؟

فرامرز دادرس –  کارشناس اطلاعاتی- فرانسه عبدالحکیم دخار، تروریست کار کشته و خونسرد، که موفق شده بود بگریزد و تا چهارشنبه شب، پنهان شود، از سوی یکی از نزدیکانش لو داده […]

خواندن مطلب →

شش به علاوه آخوند در ژنو ، فرانسه به دنبال چه می باشد؟

نویسنده : فرامرز دادرس، کارشناس اطلاعاتی – فرانسه           ۱۹ آبان ۱۳۹۲ اگر فرانسوی ها در ژنو، ظاهراً سر سختی نشان دادند و بر کرسی آمریکا، شیطان بزرگ! تکیه زدند، […]

خواندن مطلب →