ماجد الماجد، مسئول انفجار سفارت ایران در لبنان چگونه کشته شد ؟

    ماجد الماجد، مسئول انفجار سفارت ایران در لبنان چگونه کشته شد ؟ فرامرز دادرس، کارشناس اطلاعاتی- فرانسه   کمتر از یک هفته از مرگ مشکوک ماجد الماجد، فرمانده […]

Read Article →

شیمون پرز، و سران عرب، در یک کنفرانس سرّی

فرامرز دادرس، کارشناس اطلاعاتی- فرانسه روزنامه اسراییلی، یدیعوت احرونوت، درشماره دوشنبه دوم دسامبر 2013، نوشت؛ در یک  کنفرانس سرّی، رئیس جمهور اسراییل، برای سران بیست و نه،  کشور اسلامی و عرب در […]

Read Article →

ایران و فرانسه، شکست دیپلماسی جمهوری اسلامی

فرامرز دادرس –  کارشناس اطلاعاتی- فرانسه دروغگویان نمونه ! عنوانی است که دستگاه دیپلوماسی فرانسه به ایرانیان اهدا کرده است. ژرژ مالبرونو، روزنامه نگار تحقیقی نشریه فیگارو، می نویسد: « عدم اعتماد […]

Read Article →