معامله قرنی که با شکست روبرو شد

تهیه و تنظیم خبر – خاطره نورشید صفحه خبری جوانان امروز – یکبار دیگر تلاش های صلح دوستانه امریکا برای ایجاد صلح و ثبات در فلسطین با شکست روبرو شد- چرا […]

خواندن مطلب →

افزایش تنش سیاسی بین چین و ایالات متحده بر سر افزایش تلفات ویروس کرونا

    تهیه و تدوین خبر- خاطره نورشید  صفحه خبری جوانان امروز – همچنین مقامات چینی دستور اکید بر سرکوب و «کنترل شدید» در بازارهای غیر قانونی حیوانات وحشی – جایی […]

خواندن مطلب →