یک جایگاه سوخت در شهر اراک در آتش سوخت

صفحه خبری جوانان امروز -سخنگوی آتش نشانی قم گفت:در آتش سوزی جایگاه سوخت در جاده اراک، مغازه مجاور و یک دستگاه خودروی سواری در آتش سوخت . کریمی،سخنگوی آتشنشانی قم […]

خواندن مطلب →