منابع آبی تهران گنجایش رشد جمعیت روز افزون را ندارد

صفحه خبری جوانان امروز –  بنا به گزارش خبرگزاری فارس ، پیروز حناچی در نشست خبری با بیان اینکه بر اساس قانون شهرداری‌ها یکی از وظایف کمیسیون ماده 100 کنترل تخلفات […]

خواندن مطلب →

اعتراض ایران به ترکیه در مورد توقف سوخت رسانی به هواپیماهای ایرانی

صفحه خبری جوانان امروز –  در پی گزارشات توقف سوخت رسانی به هواپیماهای ایرانی که موجب تاخیر در پروازهای یک خطوط هوائی ایران ایجاد کرده دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی گفت: سازمان […]

خواندن مطلب →