تعداد زنان زندانی در ایران در ظرفیت زندان ها نیست

صفحه خبری جوانان امروز – به گفته یکی از مسئولین تعداد زنان زندانی خارج از ظرفیت زندان ها است ، یک مقام دولتی در معاونت امور زنان ریاست جمهوری ایران […]

خواندن مطلب →