شکست یا پیروزی ترزا می در انتخابات زود هنگام بریتانیا

صفحه خبری جوانان امروز –  خانم ترزا می با توجه به اینکه اکثریت آراء را در انتخابات  روز پنجشنبه بدست نیاورده ولی با مشورت و جلب توافق ملکه قصد دارد […]

خواندن مطلب →

هیئت  منصفه و دفاعیات بیل کازبی ( کمدین هالیوود) در مورد اتهامات تجاوز جنسی

جوانان امروز – خبر هالیوودی – جلسه دادگاه  بیل کازبی هنرپیشه هالیوود در مورد اتهامات تجاوز جنسی همچنان ادامه دارد ، بیل کازبی اینبار در دادگاه دفاعیات خود را در […]

خواندن مطلب →