بحران سیاسی قطر زنگ خطری برای حماس

صفحه خبری جوانان امروز –  قطر یکی از حامیان خارجی دولت خود گردان حماس است و فشارهای جدید همسایگان قطر و قطع روابط دیپلماتیکی آنها با قطر می تواند به […]

خواندن مطلب →