اف بی آی : هیچ مدارکی برای متهم کردن هیلری کلینتون موجود نیست

بخش خبری جوانان امروز 

یک زدو بند و ماست مالی کردن سیاسی که به نفع کلینتون تمام شد

درست زمانیکه مخالفین هیلری کلینتون سعی در این داشتند که با استفاده از کوتاهی های کلینتون برای استفاده از ایمیل عادی خودش برای ارسال مدارک حساس و امنیتی صلاحیت وی را در رسیدن به مقام ریاست جمهوری که پستی حساس می باشد را به چالش بکشند ، اف بی آی با یک کارگردانی و بازجوئی سه ساعته از «هیلری کلینتون» و اینکه نتوانسته اند هیچ اتهام قانونی را به وی وارد نمایند در حقیقت به هیلری کلینتون مشروعیت بیشتری بخشید.

جیمزکومی رئیس اف بی آی گفت: «هرچند شواهدی از قانون شکنی های بالقوه در ارتباط با حفاظت از اطلاعات محرمانه توسط کلینتون و کارمندانش وجود دارد، قضاوت ما بر این است که هیچ دادستان منصفی حاضر به اعلام جرم در این باره نیست.»

او گفت در پرونده های مشابه قبلی، «یا سوءرفتار کاملا عمدی و ارادی در مورد اطلاعات بیشتری در کار بوده، و یا شواهد دیگری از قانون شکنی عامدانه در دست بوده است.» به گفته کومی در این پرونده «این چیزها را نمی بینیم.»

گرچه رئیس اف.بی.آی تاکید کرد سیاست در این تصمیم نقشی نداشته و گفت «هیچ نفوذ خارجی» صورت نگرفته ولی به وضوح می توان دید که تنها مانع قانونی را که مخالفین کلینتون سعی داشتند بر علیه اش استفاده کنند به این طریق علنا از میان رفت.

جیمز کومی گفت وزارت دادگستری و دیگر شاخه های دولت اوباما تا قبل از سه شنبه از تصمیم اف.بی.آی اطلاع نداشتند.

به گفته کومی از ۳۰ هزار ایمیل کاری که از سرور ایمیل شخصی کلینتون در سال ۲۰۱۴ به وزارت خارجه آمریکا ارسال شده، ۱۱۰ ایمیل از ۵۲ رشته ایمیل، از سوی نهادهای ذیربط حاوی اطلاعات محرمانه شناخته شده است.

هشت تا از این رشته ایمیل ها حاوی اطلاعات فوق سری، ۳۶ رشته حاوی اطلاعات سری، و هشت تا حاوی اطلاعات محرمانه بوده اند. کومی در انتقاد از کلینتون گفت شخصی در سمتی چنین حساس «باید می دانست که سیستم غیرمحرمانه جای چنین مکالماتی نیست.»

پس از این خبر اوباما در یکی از مراسم تبلیغاتی کلینتون حضور پیدا کرده و تمامی حمایت خود را از وی اعلام داشته است.