برنی سندرز: به هیلری کلینتون رأی خواهم داد

بخش خبری جوانان امروز 

به گزارش رویترز : برنی سندرز در مصاحبه ای با خبرگزاری » ان بی سی » گفت که در انتخابات ماه نوامبر به هیلری کلینتون رأی خواهد داد و این تنها به این دلیل است که بتواند مانع از پیروزی دانولد ترامپ بشود.

گفته می شود تصمیم برنی سندرز می تواند نسل جوانانی  را که طرفدارش هستند جذب کند تا به هیلری رأی بدهند،اگر سندرز تصمیم بگیرد که تا قبل از شروع انتخابات از حضور در انتخابات صرف نظر کند و به نفع  هیلری کلینتون کناره گیری کند می تواند که بیشتر در موفقیت کلینتون کلیدی باشد.

گفتنی است که  بنا بر نظر پرسی اخیر در دانشگاه ها 41% ازگروه های مستقل به حزب دمکرات رأی خواهند داد در صورتیکه برنی سندرز از انتخابات کناره گیری نکند.

آینده نامعلوم سیاسی امریکا در ماه های اخیر و پیش رو از یکسو و تحولات در اروپا از سوی دیگر و جدائی بریتانیا از اتحادیه اروپا ، و فروپاشی کلی اتحادیه اروپا از سوئی چه از نظر اقتصادی و یا سیاسی می تواند نوید از دوران پیچیده و پر تلاطم سیاسی را در بر داشته باشد.