رسوائی اردوغان در امریکا

erdogan1

روز جمعه رجب طیب اردوغان با همسرش  و هیئت همراه برای مراسم تشیع جنازه» محمد علی کلی » قهرمان بوکس جهان رفتند و با توجه به اینکه درخواست

سخنرانی رجب طیب اردوغان پیشتر از سوی خانواده محمد علی رد شده بود، با این حال یکبار دیگر اردوغان بدون توجه به آداب میهمان بودن در مراسم سوگواری در خواست کرد که به جایگاه رفته و برای وی قرآن بخواند و یا سخنرانی کند که مجددأ با مخالفت خانواده مواجه شد و حتی روکشی را که از ترکیه برای پوشاندن تابوت برده بودند را نپذیرفتند و برای همین مسئله آقای اردوغان روز شنبه صبح قبل از مراسم پایانی تشیع پیکر قهرمان بوکس جهان که قرار است آقای کلینتون سخنرانی کوتاهی داشته باشد، امریکا را ترک و راهی ترکیه شد.