برنی سندرز: به هیلری کلینتون رأی خواهم داد

بخش خبری جوانان امروز  به گزارش رویترز : برنی سندرز در مصاحبه ای با خبرگزاری » ان بی سی » گفت که در انتخابات ماه نوامبر به هیلری کلینتون رأی خواهد […]

خواندن مطلب →