گسترش فزاینده نژاد پرستی در اروپا

rasism

در طی پنج سال گذشته و مهاجرت شمار بسیاری از پناهجویان از ملل مختلف » عمدتا مسلمان» و همینطور حرکت های تروریستی که درچند سال گذشته خصوصا در مراسم سال نو میلادی امسال شاهد آن بودیم ، بطور چشمگیری مردم اروپا از حضور شمار بالای مسلمانان در کشورهایشان احساس نارضایتی می کنند ، و به نظر می رسد برخوردهای وسواس برانگیز با خارجیان امری اجتناب ناپذیر است و حتی پلیس هم در کشورهای اروپائی کمتر توجهی به امنیت جانی خارجیان نشان می دهد ، مگر در مورادی بسیار آشکار.

توهین و تهدید جانی یک پناهجوی سوریه ای توسط یک دوچرخه سوار آلمانی در شهر مرزی، در این ویدئو توهین و تهدید به یک پناهجوی سوریه ای توسط یک آلمانی در شهر » ورث» که در نزدیکی مرز بلژیک وآلمان قرار دارد بوضوح دیده می شود .

در این ویدئو کلیپ مرد آلمانی شروع به توهین لفظی می کند و حتی وقتی مرد سوریه ای از او می پرسد : تو خیلی عصبی هستی شاید بدت نمی امد که مرا بکشی … مرد آلمانی در پاسخ می گوید: آره خیلی دلم می خواست می تونستم بکشمت ….

بعد شروع می کند به فحش داد به سوریه ای ها و همینطور » خدا» . البته باید گفت که شاید فحاشی مرد جوان حداقل به خدا کمی از روی ندانم کاری اش بوده ، و شاید او نمی داند که » الله» همان خدا است.

به هر روی پس از اینکه جوان سوریه ای این ویدئو را در فضای مجازی به اشتراک می گذارد، بسیاری از آلمانی ها با وی همدردی کرده و مدعی شدند که آن مرد جوان و برخوردش با مهاجرین سوریه ای یک برخورد بسیار نادر است در حالیکه عمده آلمانی ها هموراه با آغوش باز پناهجویان سوریه ای و یا دیگر ملل را پذیرا شده اند.

از سوئی بسیاری از مسلمانان سوریه ای و یا دیگر ملل حتی ترکیه ای های مقیم آلمان ضمن حمایت خود از این پناهجوی سوریه ای از وی برای ضبط و انتشار این ویدئو و اینکه توانسته است در تمامی مراحل خونسردی خود را حفظ کرده و با متانت با این مسئله برخورد کند تشکر کرده اند .

خاطره نورشید

سردبیر ، نویسنده و فعال سیاسی