جرج کلونی مفتخر به دریافت مدال از پاپ شد

جرج کلونی و همسرش آمال به ایتالیا رفتند تا در مراسمی در شهر واتیکان شرکت کنند، جرج در این مراسم مفتخر به دریافت مدال برای کارهای بشردوستانه اش شد .

وی به عنوان یک از حامیان فعال خوابگاه های شبانه روزی که توسط واتیکان تاسیس شده است موفق به دریافت  یک مدال شد. هدف این بنیاد ایجاد فرصت به تمامی کودکان بی سرپرست از ملیت های مختلف و با امید به دستیابی به صلح و تفاهم پایه گذاری شده است.

جرج در این مراسم پس از دریافت مدال یک صحبت کوتاه در این مراسم کرد ، گفتنی است که » سلما هایک » هم به دلیل خدمات بشردوستانه اش در این مراسم مورد تقدیر قرار گرفت .

نکته جالب توجه این است که پاپ همزمان دست دادن با جرج کلونی به آمال کلونی خیره می نگریست که این عمل شاید زیاد خارج از ذهن نباشد، از پاپی که رویهم رفته بسیاری از تابوهای کلیسائی را از بدو ورودش شکسته است.

نکته دیگر اینکه به نظر می رسد آمال هنوز بعد از گذشت 19 ماه زندگی مشترک با جرج کلونی هنوز نمی تواند در مقابل دوربین ها برخوردی عادی داشته باشد و همیشه با توجه به لباس های بسیار فاخر و گران قیمتی که می پوشد حرکت های ناموزون و نگاه های غریبی به لنز دوربین ها دارد.

شخصیت آمال کلونی با توجه به اینکه یک وکیل حقوق بشری است بیشتر شبیه به یک زن جوانی است که بناگهان از پستو در آمده و مورد ستایش و توجه میدیا قرار گرفته است.

خاطره نورشید 

سردبیر، نویسنده و فعال سیاسی