کشته شدن بیش از هفتصد مهاجر در آب های مدیترانه

به گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر هفته گذشته قریب به 700 نفر در آبهای مدیترانه جان باختند.

بنا به این گزارش  در سه نوبت در فواصل روزهای چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه  سه کشتی ماهیگیری که از لیبی عازم ایتالیا بودند و مجموعا 13000 نفر مسافر را حمل می کردند، هر سه دچار حادثه شدند به دلیل مناسب نبودن کشتی های حامل مهاجرین و مجموعا 700 نفر از مجموع این مهاجرین در آب های مدیترانه غرق شدند.

گیورگیا لیناردی سخنگوی این سازمان در گفتگوئی با روزنامه گاردین گفت : یکی از شاهدین عینی که روز جمعه بلافاصله پس از کمک رسانی نیروی دریائی ایتالیا به مهاجرین به محل رسیده بود ، بسیاری از مهاجرین روی اب غرق شده بودند و برخی هم نیمه جان بودند و بسختی نفس می کشیدند که این شاهد عینی از زنده بودن افرادی که نیمه جان بودند مطمئن نیست چرا که این افراد را به نیروی دریائی ایتالیا تحویل داده شده است .

گیورگیا می گوید این بدترین فاجعه انسانی است پس از کشته شدن بیش از 1300 نفر در زمان مشابه  ماه آوریل سال 2015 اعلام شده است.