محاکمه هفت فرانسوی به جرم سفر به سوریه و همکاری با داعش

هفت فرانسوی در بین 24 تا 26 سال بزودی محاکمه خواهند شد به اتهام توطئه برای ارتکاب اقدامات تروریستی،

بنا به گزارش  » فرانسه 24″ در صورت محکوم شدن تا ده سال زندانی خواهند شد.

در بین دستگیر شدگان » کریم محمد آقات » برادر فواد محمد اقات هم که مسئول حمله به » تالار موزیک باتاکلان » در ماه نوامبر سال 2015 بود.

گفته می شود که کریم محمد درماه دسامبر  2013 به سوریه سفر کرده با کمک جهادی بنام» فواد فورس » و در بازگشت به فرانسه در پی جمع آوری گروه تروریستی شدند که منجر به کشتن قریب به 90 نفر در تالار موزیک باتاکلان در پاریس شد .

همه متهمان علت سفر خود به سوریه را کمک های بشردوستانه اعلام کرده اند .

حال باید دید چه شواهد مستحکمی دولت فرانسه علیه این هفت نفر در دست دارد، در غیر اینصورت این افراد شاید بتوانند ازاجرای عدالت باز هم فرار کنند .