حضور بیشمار خارجیان تهدیدی برای دمکراسی درغرب

 – صفحه خبری جوانان امروز – در سال های اخیر ما شاهد به قدرت رسیدن احزاب نئو ناسیونالیست در اروپا هستیم، این امر می تواند تهدیدی شدید برای دمکراسی در غرب […]

خواندن مطلب →