یک نماینده مجلس شیوه مبارزه با قاچاق مواد مخدر را مورد انتقاد قرار داد

نماینده مجلس: شیوه مقابله با موادمخدر در کشور غلط است! سخنان برخی از  نمایندگان مجلس حکومت اسلامی آدمی را به یاد نقش پلیس بد ،پلیس خوب می اندازد چرا که […]

خواندن مطلب →