دادستان کل کشور به پلیس در برخورد با رانندگان مست و بدحجاب مجوز داد

مجوز دادستانی به پلیس در برخورد با رانندگان مست و بدحجاب

poliصفحه خبری جوانان امروز – خبری کوتاه با نکات بسیار حساس . اگر از دید حکومتگران انقلابی بنگریم  باید گفت پس از 38 سال زندان، شلاق، جریمه ، تهدید و تبلیغ طرحشان در دیانتی کردن جامعه و بزور به بهشت بردن ملت راه به جایی نبرده و شکست خورده که طرح تنبیهی و قهری دیگری را به مورد اجرا گذاشته اند، اما اگر از دید جامعه شناختی به آن بنگریم موارد دیگری را در آن خواهیم یافت از یک سو فشاری که حکومت از ابتدای شورشهای 57 بر زنان وارد آورده مبنی بر حجاب اجباری که نیمی از جامعه را تشکیل میدهند و مقاومت آنان به شکل نافرمانی مدنی در مقابل دستورات و اوامر حکومتی، گفتنی است که  به تناسب  فشار و محدودیت اجتماعی وارده  بر زنان عکس العمل زنان هم در مقابله به مثل کردن و مقاوت  افزوده شده ، بطور مثال می توان به کلیپ هایی که در فضای مجازی دست بدست می شود در ترقیب  برداشتن حجاب اجباری  ،خواندن آواز و بعضی بدنهای نیمه عریان . در دیگر سو مردم  اعم از زن و مرد در مقابل فشار حکومت و مجازات های سنگین برای نوشیدن مشروبات الکلی ممانعت نمی ورزند ،  به عبارتی مردم به یک  نوع مبارزه و نافرمانی مدنی روی آورده اند.

در مجموع با توجه به اینکه بیش از 70 درصد جمعیت هشتاد و چند میلیونی ایران را جوانان تشکیل می دهند یا به عبارتی متولدین پس از سال 1357 که خمینی امیدوار بود که ارتش بیست میلیونی اش را از میان همین جوانان تشکیل بدهد برای جهاد های اسلامی و … باید گفت نظام جمهوری اسلامی شکست مفتضحانه ای در این زمینه خورده !!

گفتنی است که در ایران اسلامی طبق آمار حکومت سالانه بیش از 200 میلیون لیتر مشروبات الکلی در ایران استفاده می شود که سرانه مصرف هر نفر را بطور سالانه هر نفر را به 3 تا حتی 4 لیتر می رساند.

گرچه موارد دیگری نیز در بین است بطور مثال با همه سختگیری در مبادی ورودی کشور چگونه همه نوع مشروبات در کشور وجود دارد ؟آیا جز این است که همان برادران قاچاقچی از بیش از دویست اسکله غیر مجاز وارد کننده آن هستند؟! و جز اینکه میتوان نتیجه گرفت خود حکومت وارد کننده و فروشنده است؟!در این باره سخن بسیار است بهر روی میپردازیم به متن سخنرانی دادستان تهران .

 دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت که پلیس در جرایم مشهود مکلف به اقدام است. دادستانی تهران به پلیس اذن داده با رانندگی در حال مستی، کشف حجاب بانوان در اتومبیل و رانندگی غیرمتعارف برخورد کند.

به گزارش  مهر، عباس جعفری دولت آبادی در جلسه‌ای با حضور فرمانده و معاونان پلیس راهور، معاونان دادستان و سرپرستان نواحی و سرپرستان دوایر نظارت زندان دادسرای عمومی تهران، دادستان‌‌های شهرستان‌ها و روسای دادگاه‌های عمومی بخش استان تهران، گفت: “پلیس در جرایم مشهود مکلف به اقدام است و صرفاً در جرایم غیرمشهود باید طبق دستور قضائی اقدام کند”.

وی با تاکید بر اینکه یکی از وظایف پلیس، انجام وظیفه ذاتی خود است تاکید کرد: “شرب خمر از گناهان کبیره است و اخباری که از نواحی دادسرای ارشاد و راهور داریم، نشان می‌دهد که در این بخش باید کار بیش‌تری انجام شود که از دو جنبه‌ آموزش مردمی و برخورد با جرم برخوردار باشد”.

دولت آبادی با تأکید بر اینکه تصادفات از مسائل مهم است که کنترل آن، انعکاس تلاش‌های پلیس و دادسرا در پیش‌گیری از این حوادث را در پی دارد و با اعلام این که یکی از اقدامات دادستانی تهران طی چند سال اخیر، رصد اخبار تصادفات و انعکاس برخی از این موارد به مقامات مربوط بوده است، به برخی از این آمارها اشاره کرد.

دادستان تهران گفت: “همکاری و هماهنگی پلیس و دادستان‌ها در مقابله با حوادث رانندگی از این جهت که از علل عمده مرگ و میر در کشور است ضروری است”.

جعفری با اعلام اینکه دادستانی تهران طی مجوزی به پلیس اذن داده است که در سه مورد شامل رانندگی در حال مستی، کشف حجاب توسط بانوان در اتومبیل و رانندگی غیر متعارف مانند ویراژ دادن، خودرو را متوقف و اقدامات لازم را جهت انعکاس مراتب به مقام قضایی به عمل آورند، اعلام کرد: “در این موارد پلیس مکلف است طبق دستور صادره اقدام کند”.

دادستان تهران با مهجور خواندن موضوع تصادفات در سیستم قضایی، این جلسه را سر آغاز توجه دادسرای تهران به این موضوع دانست و از سرپرستان نواحی و دادستان‌های شهرستان‌های تهران خواست با تشکیل چنین جلساتی با پلیس ناحیه و حوزه قضایی خود، سعی در پیش‌گیری از وقوع حوادث رانندگی نمایند.

وی حضور قضات محاکم در چنین جلساتی را ضروری خواند و با اعلام این ضرورت که پلیس راهور لازم است آمار حوادث رانندگی را به طور ماهیانه برای دادستان ارسال کند، چنین اقدامی را زمینه‌ بررسی میزان اختلاف آمار قضایی و آمار پلیسی خواند.

دولت‌آبادی راهکار دیگر جهت بهبود عملکرد پلیس و دستگاه قضایی پیرامون حوادث رانندگی را آموزش و همایش تخصصی خواند و ضمن این که رسیدگی تخصصی به پرونده‌های قضایی مربوطه را ضروری به شمار آورد، گفت: “به عنوان نمونه، دادسرای راهور رسیدگی به پرونده‌های تصادفات در غرب تهران را بر عهده دارد و چنانچه زمینه‌های لازم فراهم شود، در شرق تهران نیز ناحیه‌ای از دادسرا برای رسیدگی به این امر اختصاص خواهد یافت”.

وی از جمله مزایای تمرکز پرونده‌های تصادفات در یک یا چند ناحیه از دادسرا را، ایجاد رویه قضایی واحد دانست.

دولت‌آبادی از قضات محاکم خواست برای رانندگان متخلف به ویژه کسانی که در حال مستی یا با استفاده از مواد روان‌گردان موجب فوت یا ایراد صدمه بدنی به دیگری شده‌اند، مجازات بازدارنده و هم‌چنین مجازات تکمیلی در نظر بگیرند.

وی، به معاونان دادسرا و دادستان شهرستان‌ها تأکید کرد که مطالبه‌ مجازات تکمیلی در کیفرخواست برای چنین مواردی ضروری است.

دادستان تهران هم‌چنین از دادستان‌های شهرستان‌های استان تهران خواست مشابه بخشنامه‌ دادستانی تهران در مقابله با رانندگی در حال مستی، کشف حجاب توسط بانوان در خودرو و رانندگی غیرمتعارف را صادر کنند تا بر اساس آن اقدام شود.

13059708_478326349031987_49236638_n

بهروز فرشاد آریا – کارشناس خبری و فعال سیاسی