پیشتازی برنی سندرز ازهیلری کلینتون

 به  نظر میرسد که مردم امریکا پس از سخنرانی های کاندیدهای ریاست جمهوری کم کم توانسته اند به این نتیجه برسند که هیلری کلینتون هم به اندازه دانولد ترامپ تشنه جنگ و خونریزی است و بر همین اساس کلینتون از محبوبیت کمتری برخوردار است ، این نشان از این دارد که مردم امریکا هم  از جنگ و دخالت کشورشان دردیگر کشورها خسته شده اند. 

بخش خبری جوانان امروز – طبق گزارشات دریافتی از رسانه ها در امریکا به نظر میرسد که » برنی سندرز» کاندید حزب دمکرات از کلینتون پیشتاز شده است – روز شنبه در هاوائی کلینتون تنها 29% ولی سندرز بیش از 71% رای آورد.

البته پیشتر هم سندرز در دو ایالت آلاسکا و واشنگتن از کلینتون پیشتاز بود .

 در سخنرانی روز شنبه سندرز یک کبوتر هم میهمان ناخوانده ای بود که وارد سالن سخنرانی شد و سندرز در این رابطه گفت : «حضور این کبوتر بی دلیل نیست و به نظر من بدین معناست که دنیا آرامش ثبات و صلح می خواهد ، نه جنگ و خونریزی «.

گفتنی است که کلینتون و ترامپ رویهم رفته در سخنرانی هایشان از جنگ و خونریزی صحبت می کنند ، چندی پیش هم ترامپ و کلینتون حتی در سخنرانی هایشان احتمال حمله نظامی به ایران را خاطر نشان کردند.