حمایت رابرت دنیرو برای حضور فیلم مستند » ضد واکسیناسیون» در فستیوال فیلم ترایبکا

خاطره نورشید – روزنامه نگار ، نویسنده و تحلیل گر سیاسی

واکسن هائی که بسیاری از کودکان را هر ساله در گوشه کنار دنیا به بیماری های مختلف عصبی ( اوتیسم ) مبتلا می کند

robert

رابرت دنیرو و پسرش الیوت ( الیوت بیمار اوتیسم ) دارد 

رابرت دنیرو اخیرأ از نفوذ خود در فستیوال فیلم » ترابیکا » استفاده کرد و علی رغم تمامی مخالفت ها این فیلم مستند در این جشنواره به نمایش در خواهد آمد.

رابرت دنیرو در این مورد می گوید، در پانزده سالی که این فستیوال فیلم شروع به فعالیت کرده است من هرگز پافشاری خاصی بر روی نمایش و حضور هیچ فیلم خاصی را نداشتم ولی این مورد فرق دارد، من قصد ندارم که از کسانیکه کمپین » مخالفت با واکسیناسیون» را براه انداخته اند حمایت کنم بلکه به دلیل اینکه  فرزندی دارم که پس از واکسیناسیون به بیماری » اوتیسم » دچار شده است ، این یک مسئله شخصی برایم به حساب می آید .

رابرت دنیرو بر این عقیده است که می بایست به اینگونه مباحث اجازه و فرصت داد تا صحبت کنند و به طریقی راهی برای پیشگیری بیماری اوتیسم پیدا کنند .

کمپانی های تولید واکسن به غول های اقتصادی نبدیل شده اند و چندی پیش در ایالات متحده امریکا قوانینی وضع شده است که لیست کودکانیکه واکسن هایشان زده نشده است را درست مثل لیست مجرمین به پلیس داده و والدین آنها می توانند حتی به زندان انداخته شوند .

والدینی که نمی خواهند فرزندان شان واکسن بزنند بر این عقیده اند که برخی از واکسن ها باعث ایجاد اختلال در سیستم عصبی کودکان می شود.

بسیاری از والدین معتقدند که فرزندانشان هیچ علائمی از اوتیسم نداشتند تا اینکه واکسیناسیون آنها شروع شد و به همین دلیل بسیاری از والدین از وضع قوانینی که واکسن نزدن را در لیست جرایم قرار می دهد بسیار نگران هستند .

به نظر میرسد کمپانی های ساخت واکسن که به غول اقتصادی بدل شده اند به هیچوجه نمی خواهند میدیا توجهی به اینگونه اعتراضات بوجود بیاورد که حاصل آن می تواند ضررهای چند میلیاردی برای این کمپانی ها در بر داشته باشد و سعی دارند از نفوذ خود برای خاموش کردن هرگونه حرکت اعتراضی استفاده نمایند.

این در حالی است که طبق آمار هر ساله کودکان بیشتری به واسطه واکسن ها به اختلالات  سیستم اعصاب ( اوتیسم) دچار می شوند و رشد این آمار به حدی سریع است که اکر به آن رسیدگی نشود در آینده ای نزدیک درصد بالائی از جامعه را بیماران مبتلا به ( اوتیسم) تشکیل خواهند داد.