پیشتازی برنی سندرز ازهیلری کلینتون

 به  نظر میرسد که مردم امریکا پس از سخنرانی های کاندیدهای ریاست جمهوری کم کم توانسته اند به این نتیجه برسند که هیلری کلینتون هم به اندازه دانولد ترامپ تشنه […]

خواندن مطلب →