مادری که دو فرزند خردسالش خود را بقتل رساند  

mnm

همسر یک پیانیست  معروف اوکراینی ساکن امریکا دو فرزند خردسال خود را یکی پنج ساله و دیگری یکساله را به قتل رساند .

وادیم خولودنکوف پیانیست جوان اوکراینی که در ایالت تکزاس امریکا زندگی می کند به پلیس گفت : صبح مثل هر روز دیگر رفتم تا بچه ها را از خانه برداشته و به مهدکودک ببرم که دیدم همسرم آنها را به قتل رسانیده .

سوفیا همسر این پیانیست جوان در جلسه دادگاه ادعای بیگناهی کرد و در بازجوئی های پلیس هم اینطور وانمود کرده است که نمی داند بر سر فرزندانش چه آمده.

طبق گزارشات پلیس نوزاد یکساله با بالشت خفه شده بود و وقتی پلیس جسد نوزاد را روی تخت اش دید هنوز بالشت روی صورتش بود .

پیانیست جوان اوکراینی در بین 30 پیانیست که از دوازده کشور شرکت کرده بودند توانست در سال 2013 جایزه را از آن خود نماید او و همسرش سوفیا در سال 2010 ازدواج کرده بودند ولی درست یکسال قبل پس از تولد فرزند دوم شان از هم جدا شده بودند.

با اینحال وی هر روز به خانه رفته و فرزندان خود را به مهد کودک می برد.

در حالیکه مادر جوان راهی زندان شد عصر سه شنبه ( دیروز) مراسم خاکسپاری دو کودک به قتل رسیده بود و پدرشان در مراسم پیانو نواخت در حالیکه به سختی می توانست جلوی گریه خود را بگیرد .

در چنین شرایطی است که آدمی تصور می کند چطور می شود یک مادر به نقطه ای برسد که فرزندان خود را بقتل برساند؟ و یا سوالاتی از این قبیل ، اما گاه شما نمی توانید که پاسخ های دقیقی برای سوالات خود پیدا کنید.