مادری که دو فرزند خردسالش خود را بقتل رساند  

همسر یک پیانیست  معروف اوکراینی ساکن امریکا دو فرزند خردسال خود را یکی پنج ساله و دیگری یکساله را به قتل رساند . وادیم خولودنکوف پیانیست جوان اوکراینی که در […]

خواندن مطلب →